Przejdź do treści głównej

Białystok. Fundacja poszukuje osoby na stanowisko Koordynator/-ka regionalny/-a / specjalista/ka [Białystok]

autor(ka): Piotr Sędziak
2017-03-16, 11:56

FUNDACJA AKTYWIZACJA poszukuje osoby na stanowisko KOORDYNATOR/-KA REGIONALNY/-A / SPECJALISTA/KA DS. WSPARCIA W REGIONACH (miejsce pracy: Białystok). JEŻELI:

interesuje Cię praca w dużej organizacji pozarządowej,

i dokonaniami w zakresie aktywizowania osób z grup defaworyzowanych,

masz co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynowaniu lub realizacji projektów,

interesują Cię technologie cyfrowe i ich wykorzystanie na co dzień,

APLIKUJ!

JAKO KOORDYNATOR/-KA REGIONALNY/A BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ M.IN. ZA:

 • całościowe zarządzanie projektem w Oddziale w Białymstoku,
 • nadzorowanie jakości i efektywności pracy personelu projektowego,
 • utrzymywanie kontaktów z Pionem Usług i innymi jednostkami Fundacji w zakresie realizacji projektu,
 • opracowywanie WOP (postępu rzeczowego) i innych dokumentów projektowych,
 • bieżący monitoring zgodności realizowanych działań z założeniami projektu,
 • prowadzenie procedur wyboru wykonawców.

JAKO SPECJALISTA/-KA DS. WSPARCIA W REGIONACH W RAMACH PROJEKTU
„E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI” BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ M.IN. ZA:

 • koordynację działań merytorycznych w regionach,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie organizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 • monitoring wskaźników szkoleniowych w poszczególnych regionach,
 • badanie potrzeb szkoleniowych w poszczególnych regionach,
 • efektywną współpracę z zespołem projektowym w Pionie Usług i innych jednostkach Fundacji, w szczególności ze specjalistą ds. wsparcia w regionach w Pionie Usług.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji lub koordynacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów szkoleniowych,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji i monitorowaniu wskaźników w projektach,
  w tym współfinansowanych ze środków UE,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów Word i Excel,
 • umiejętność budowania relacji i doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie
  i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole projektowym,
 • doświadczenie we współpracy z organami samorządowymi,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • systematyczność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,
 • oraz znajomość:
 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-1-2/

 • Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2273/wytyczne_nr_13_220415.pdf

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-15-Kodeks_wspolpracy_z_przedsiebiorcami.pdf

OFERUJEMY:

 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze projektów i realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 • możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 • współpracę z doświadczonym zespołem,
 • wynagrodzenie adekwatne do zakresu wykonywanych zadań w projekcie,
 • umowę o pracę na pełen etat.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 22.03.2017 r. do godziny 23:59 na adres: i podanie tematu maila: KOORDYNATOR/-KA REGIONALNY/A/ SPECJALISTA/KA DS. WSPARCIA W REGIONACH

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”

Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska w temacie e-maila.

Prosimy też o wskazanie oczekiwanej stawki brutto. Aplikacje bez podanej stawki nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Białystok
Ważność ogłoszenia: od 2017-03-16 do 2017-03-31
Organizator:

Fundacja Aktywizacja

Adres:

Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie

Tel.:

22 654 75 51

E-mail:

fundacja@idn.org.pl

Www:

http://www.aktywizacja.org.pl 

tagi

 • podlaskie
 • PRACA OFEROWANA