Przejdź do treści głównej

Likwidacja Nowego Stowarzyszenia [Toruń]

autor(ka): Jerzy Zaleski
2017-03-20, 14:23

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, sygn. sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/015747/16/179 została wszczęta procedura likwidacji Nowego Stowarzyszenia o numerze KRS 0000453520, z siedzibą w Toruniu.

Na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków likwidatorem został ustanowiony Jerzy Zaleski, adres do korespondencji: 87-100 Toruń, ul. Zbożowa 45B/105.

Wzywa się do zgłszania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 14 kwietnia 2017 r. na wyżej wskazany adres do korespondencji. Jednocześnie zawiadamiam, że Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Toruń
Ważność ogłoszenia: od 2017-03-18 do 2017-05-18
Organizator:

Nowe Stowarzyszenie

Adres:

Polna 115A, 87-100 Toruń, woj. KP

tagi

  • KOMUNIKATY
  • kujawsko-pomorskie