Przejdź do treści głównej

Likwidacja Stowarzyszenia Świętokrzyska 130 [Gdańsk]

autor(ka): Adam Tyszczuk
2017-03-20, 12:15

Likwidator stowarzyszenia Stowarzyszenie Świętokrzyska 130 podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w stosunku do stowarzyszenia, na podstawie decyzji Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , KRS-433039, sygn. akt GD VII Ns Rej KRS-2800/17/972 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Świętokrzyska 130 z siedzibą w Gdańsku ul. Świętokrzyska 130/22.

Na likwidatora wyznaczono Pana Adama Tyszczuka.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia Świętokrzyska 130 do zgłoszenia ewentualnych roszczeń w terminie do 30 marca 2017 roku na adres e.mail:

mak.tyszczuk[at]wp.pl

Likwidator :

Adam Tyszczuk

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Gdańsk
Ważność ogłoszenia: od 2017-03-20 do 2017-05-20
Organizator:

Stowarzyszenie Świętokrzyska 130

Adres:

Świętokrzyska 130 lok. 22, 80-180 Gdańsk, woj. PM

E-mail:

mak.tyszczuk@wp.pl

tagi

  • KOMUNIKATY
  • pomorskie