Przejdź do treści głównej

Dofinansowania/ Sponsoring [Cała Polska]

autor(ka): Sebastian
2017-03-20, 17:16

Pozyskiwanie funduszy z programów na poziomie Komisji Europejskiej, z programów krajowych i regionalnych, jak również z fundacji i stowarzyszeń dla projektów inwestycyjnych oraz z programów badawczych, doradczych, artystycznych i szkoleniowych dla m.in. instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich oraz dużych), jednostek samorządu terytorialnego, organizacji non-profit, osób fizycznych.

Monitorowanie krajowych i zagranicznych programów grantowych.

Pozyskiwanie materialnego wsparcia, przygotowywanie ofert.

negocjowanie i koordynowanie umów barterowych.

Realizacja zobowiązań wynikających z zawieranych umów.

Pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów.

Budowanie nowych relacji sponsorskich, tworzeniu prezentacji, ofert i raportów sponsorskich.

Współpraca z Klientami polegająca na:

- Identyfikowanie projektów do dofinansowania: weryfikacja strategii

i planów pod kątem szans na pozyskanie funduszy na ich realizację. Dobór optymalnych projektów z punktu widzenia rozwoju Klientów; budowanie strategii lub planów działań oraz identyfikacja źródła dofinansowania; optymalizacja projektów w zakresie możliwości otrzymania wsparcia

z funduszy, tak by zwiększyć ich szanse na uzyskanie dotacji.

- Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej: przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej i skuteczne przeprowadzanie jej przez wszelkie procedury oceny; prowadzenie stałej konsultacji z instytucją odpowiedzialną za przyznawanie finansowania do momentu uzyskania dotacji.

- Wsparcie na etapie zawierania umowy o dofinansowanie projektu: przygotowanie dokumentów wymaganych do zawierania umów

o dofinansowanie z instytucjami finansującymi; doradztwo w trakcie negocjacji zapisów umów o dofinansowanie.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Cała Polska
Ważność ogłoszenia: od 2017-03-20 do 2017-05-20
Tel.:

608 760 344

E-mail:

dofinansowania1@gmail.com

tagi

  • USŁUGI