Przejdź do treści głównej

Partner do projektu 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostają [całe województwo]

autor(ka): Karolina Matuszewska
2017-04-12, 12:44

Szukamy partnera do wspólnego złożenia wniosku na konkurs 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia składenego w terminie do 21.04.br. w województwie kujawsko-pomorskim. Partner powinien posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt przewiduje wsparcie w postaci:


1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy:
a) działania związane z identyfikacją potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,
b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego świadczone na rzecz osób biernych zawodowo,
c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:
a) działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych).
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
a) działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych,
b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.
4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:
a) wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego

Zachęcam do konktaktu

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: całe województwo
Ważność ogłoszenia: od 2017-04-12 do 2017-04-30
Organizator:

Trigonum

Adres:

Aleja Zwycięstwa 197, 81-521 Gdynia, woj. pomorskie

Tel.:

512142609

E-mail:

kmatuszewska@trigonum.pl

Www:

trigonum.pl 

tagi

  • kujawsko-pomorskie
  • PARTNER DO PROJEKTU