Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji Haskala (KRS 0000364466) [Toruń]

autor(ka): Daria Jackowska
2017-04-19, 12:07

Likwidator Fundacji Haskala z siedzibą w Toruniu (KRS: 0000364466, dalej jako "Fundacja") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.03.2017 r. Zgromadzenie Fundatorów podjęło uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji Haskala i wyznaczeniu likwidatora w osobie Pana Jakuba Nadachewicza.

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.04.2017 r.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń wobec Fundacji likwidatorowi w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia listownie na adres siedziby Fundacji.

Jednocześnie oświadczam, że Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Likwidator Jakub Nadachewicz

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Toruń
Ważność ogłoszenia: od 2017-04-19 do 2017-05-19
Organizator:

Fundacja Haskala

Adres:

Wapienna 6/8, 87-100 Toruń, woj. KP

Tel.:

56 639 00 06

tagi

  • KOMUNIKATY
  • kujawsko-pomorskie