Przejdź do treści głównej

Otwarcie likwidacji Fundacji Pro Senioris Bono - KRS 0000215204 [Niepołomice]

autor(ka): Katarzyna Frączek
2017-04-20, 09:18

Likwidator Fundacji PRO SENIORIS BONO z siedzibą w Niepołomicach, a uprzednio w Krakowie (KRS: 0000215204, dalej jako "Fundacja") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.01.2017 r. Prezydent Fundacji podjął uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji Pro Senioris Bono oraz uchwałę o powołaniu likwidatora w osobie Pani Katarzyny Frączek.

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – data dokonania wpisu 19.04.2017r.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń wobec Fundacji likwidatorowi w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia listownie na adres siedziby Fundacji.

Jednocześnie oświadczam, iż Fundacja nie posiada jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

Likwidator Katarzyna Frączek

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Niepołomice
Ważność ogłoszenia: od 2017-04-19 do 2017-05-18
Organizator:

Fundacja Pro Senioris Bono

Adres:

Rynek 15, 32-005 Niepołomice,

tagi

  • KOMUNIKATY
  • małopolskie