Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o likwidacji FNP "Psie Serce" [Łódź]

autor(ka): Włodzimierz Ufnalski
2017-05-05, 09:12

Działając w imieniu FUNDACJI NATURALNEJ PRZYJAŹNI „PSIE SERCE w likwidacji z siedzibą w Kotowicach, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000214029, REGON 0000214029 NIP:7322005946 niniejszym zawiadamiam o otwarciu likwidacji Fundacji, o której zadecydował Zarząd Fundacji w dniu 01 stycznia 2017 roku.

Postanowieniem z dnia 15 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego, wpisał w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej otwarcie likwidacji Fundacji.

W związku z powyższym wzywam ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku. Zgłoszenia wierzytelności i innych spraw związanych z likwidacją należy dokonać na adres: e-mail:

Likwidator Natalia Ufnalska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Łódź
Ważność ogłoszenia: od 2017-05-01 do 2017-06-30
Organizator:

Biuro Loca SC

Adres:

Stary Rynek 2 lok.19, Łódź, woj. łódzkie

Tel.:

600417058

E-mail:

biuro.loca@gmail.com

tagi

 • dolnośląskie
 • KOMUNIKATY
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • Warszawa
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie