Przejdź do treści głównej

Likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie [Purda]

autor(ka): Elwira Niska
2017-05-15, 10:01

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr III/2/2017 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 kwietnia 2017 r. sygn.sprawy OL.VIII NS-REJ.KRS/005536/17/251 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie, 11-030 Purda 23.

Likwidatorami stowarzyszenia zostali: Dariusz Baranowski i Elwira Niska.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 26 maja 2017 r. na powyżej podany adres Stowarzyszenia.

Likwidatorzy: Dariusz Baranowski i Elwira Niska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Purda
Ważność ogłoszenia: od 2017-05-15 do 2017-05-29
Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie

Adres:

Purda 23, 11-030 Purda, woj. WN

Tel.:

89 512 22 12

Faks:

89 512 22 12

E-mail:

spgwp@wp.pl

tagi

  • KOMUNIKATY
  • warmińsko-mazurskie