Przejdź do treści głównej

Płatne staże [Lublin]

autor(ka): Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
2017-05-15, 09:23

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza
do udziału projekcie „Aktywni na rynku pracy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany);
 • pozostają bez zatrudnienia
  (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych
  w urzędzie pracy – mają określony III profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych
  w urzędach pracy – brak dodatkowych wymagań);
 • zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
 • są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu (180 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego
  w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia
  w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY, m.in.:

 • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego
  (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
 • Szkolenia (180 godz. dyd./grupę):
  Projektowanie stron www (przyjmowanie zgłoszeń od 08.05.2017)
  Organizacja usług gastronomicznych
  z obsługą kasy fiskalnej
  (przyjmowanie zgłoszeń od 08.05.2017)
  Opiekun osób starszych, (przyjmowanie zgłoszeń od 01.06.2017)
  Kadry i płace, (przyjmowanie zgłoszeń od 01.06.2017)
  Sprzedaż internetowa, (przyjmowanie zgłoszeń od 12.06.2017)

- Pośrednictwo pracy (min. 3 godz. zeg./osobę)

 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe.

PONADTO ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości
  7 zł/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości
  1900 zł/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
 • materiały szkoleniowe (skrypty);
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
 • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

*koszt całkowity uwzględniający składki ZUS

Zgłoszenia można składać w biurze projektu: Lublin, ul. Narutowicza 57/4, Lublin
codziennie w godz. 8-16.

Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura. Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Lublin
Ważność ogłoszenia: od 2017-05-15 do 2017-07-14
Organizator:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"

Adres:

Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 10 30

Faks:

81 532 10 30

E-mail:

ffi@ffi.org.pl

Www:

http://www.ffi.org.pl 

tagi

 • lubelskie
 • Lublin
 • STAŻE