Przejdź do treści głównej

Likwidacja stowarzyszenia Gimp@sje [Stare Kurowo]

autor(ka): Małgorzata Marcińczak
2017-05-18, 09:18

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Członków stowarzyszenia Gimp@sje o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji z dnia 28.03.2017 r. oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 12.05.2017 r. sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/007171/17/268 wszczęta została likwidacja stowarzyszenia Gimp@sje z siedzibą w Starym Kurowie. Adres do korespondencji: ul. Kościuszki 95a; 66-540 Stare Kurowo.

Likwidatorami stowarzyszenia zostały Panie: Anna Dera, Dorota Wysocka i Małgorzata Marcińczak.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do stowarzyszenia w terminie do 01 czerwca 2017 r. na podany adres korespondencyjny stowarzyszenia.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Stare Kurowo
Ważność ogłoszenia: od 2017-05-17 do 2017-06-02
Organizator:

Gimp@sje

Adres:

Kościuszki 95a, 66-540 Stare Kurowo, woj. LB

Tel.:

95 761 53 85

Faks:

95 761 53 85

E-mail:

gimpasje@onet.pl

Www:

http://ziejac1.wix.com/gimpasje 

tagi

  • KOMUNIKATY
  • lubuskie