Przejdź do treści głównej

Likwidacja Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Józefowskiej [Józefów]

autor(ka): Kazimierz Wancisiewicz
2017-05-18, 15:12

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2017 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Józefowskiej, z dnia 23.03.2017 roku, w sprawie likwidacji Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.05.2017 roku, sygn. sprawy LU.VI NS-REJ.KRS/006315/17/077 wszczęta została likwidacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Józefowskiej( KRS 0000037602). Adres do korespondencji: ul. Krótka 9 23-460 Józefów.

Likwidatorami stowarzyszenia zostali: Kazimierz Wancisiewicz, Beata Zaśko, Maria Malawska.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do stowarzyszenia w terminie do 10 czerwca 2017 r. na podany adres korespondencyjny stowarzyszenia.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Józefów
Ważność ogłoszenia: od 2017-05-18 do 2017-06-10
Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Józefowskiej

Adres:

Krótka 9, 23-460 Józefów, woj. LU

Tel.:

84 687 81 22

E-mail:

mokjozefow@op.pl

tagi

  • KOMUNIKATY
  • lubelskie