Przejdź do treści głównej

Wolontariat w Palestynie – edukacja muzyczna [Cała Polska]

autor(ka): Agnieszka Nosowska
2017-05-19, 09:26

Opis projektu

Caritas Polska realizuje w Palestynie w latach 2017-2018 projekt „Wsparcie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w regionie Betlejem”, współfinansowany w ramach programu współpracy rozwojowej MSZ RP. Celem projektu jest budowa systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz zmiana postrzegania niepełnosprawnych w społeczeństwie palestyńskim. Jednym z komponentów projektu jest edukacja muzyczna, dzięki której dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami będą włączone w działania kulturalne.

W ramach projektu dwukrotnie zorganizowany zostanie wyjazd wolontariusza z Polski do Palestyny. Podczas trzymiesięcznego pobytu wolontariusz prowadzić będzie zajęcia z gry na instrumencie/zajęcia umuzykalniające dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Możliwe terminy wyjazdu to: 3 miesiące w okresie sierpień-grudzień 2017 i 3 miesiące w okresie marzec-czerwiec 2018.

Caritas Polska pokrywa koszty transportu do Palestyny, zakwaterowania i wyżywienia na miejscu oraz ubezpieczenia, a także opiekę partnerów z Caritas Jerozolima. Wolontariat jest bezpłatny.

Zadania wolontariusza:

 • Prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć z gry na instrumencie muzycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i/lub zajęć umuzykalniających i z zakresu muzykoterapii w koordynacji z partnerem – Bethlehem Academy of Music
 • Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • Prowadzenie bloga relacjonującego działania wolontariackie w ramach projektu
 • Współpraca z koordynatorami projektu z Caritas Jerozolima
 • Przygotowanie raportu z pobytu oraz propozycji i pomysłów na przyszłą współpracę pomiędzy Caritas Polska i Caritas Jerozolima

Wymagania:

 • Wykształcenie muzyczne (co najmniej szkoła muzyczna II stopnia), wykształcenie pedagogiczne będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w nauczaniu gry na instrumencie / prowadzeniu zajęć umuzykalniających; doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku (poszukujemy osób energicznych, umiejących samodzielnie poradzić sobie w obcym kraju bez znajomości lokalnego języka, otwartych, wyczulonych na odmienność kulturową i gotowych do zaakceptowania wynikających z tego różnic, ciekawych świata i drugiego człowieka)
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz wykonywania zadań bez nadzoru przełożonych

Zgłoszenia w formie CV i krótkiego listu motywacyjnego ze wskazaniem preferowanego terminu wyjazdu do 20 czerwca 2017 r. przyjmuje Agnieszka Nosowska, , tel. 22 33 48 540.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o opatrzenie aplikacji klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Caritas Polska moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego.”

Informujemy, iż Administratorem Danych przetwarzanych w celu realizacji naboru jest Caritas Polska (ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa). Bez Państwa zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Cała Polska
Ważność ogłoszenia: od 2017-05-19 do 2017-07-18
Organizator:

Caritas Polska

Adres:

Okopowa 55, 01-043 Warszawa-Wola, woj. mazowieckie

Tel.:

22 334 85 00

Faks:

22 334 85 58

E-mail:

caritaspolska@caritas.pl

Www:

http://www.caritas.pl 

tagi

 • ORGANIZACJA SZUKA WOLONTARIUSZA