Przejdź do treści głównej

Likwidacja Fundacji [Poznań]

autor(ka): Roman Kawecki - Likwidator
2017-06-13, 12:43

Fundacja Równe Szanse - Polska w Zjednoczonej Europie z siedzibą w Poznaniu, ul.Rolna 46, 61-487 Poznań, nr KRS 0000511410 zawaidamia o rozpoczęcii procedury liwkwidacji Według wiedzy likwidatora Fundacja nie ma żadnych zobowiązań wobec osób trzecich. Wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi najpóźniej w IV kwartale 2017 roku. Wszelkie osoby lub podmioty, które uważają że mają roszczenia wobec Fundacji proszone sa przesłąnie udokumentowanych roszczeń najpóźniej do 30 września 2017 roku, na adres siedzibyFundacji .

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Poznań
Ważność ogłoszenia: od 2017-06-13 do 2017-08-13
Organizator:

Fundacja Równe Szanse - Polska w Zjednoczonej Europie

Adres:

Rolna 46, 61-487 Poznań, woj. WP

E-mail:

mikrosrk@wp.pl

tagi

  • KOMUNIKATY
  • wielkopolskie