Przejdź do treści głównej

Fundacja Aktywizacja poszukuje Koordynatora/ki projektów [Warszawa]

autor(ka): Sylwia Daniłowska
2017-06-19, 15:27

Fundacja Aktywizacja poszukuje

Koordynatora/ki projektów

Kluczowe zadania na stanowisku:

 • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działaniami realizowanymi w projekcie,
 • Koordynacja pracy pracowników projektowych zaangażowanych w realizację projektów,
 • Współpraca z Dyrektorem/ką Pionu Usług i pracownikami odpowiadającymi za centralne zarzadzanie działaniami projektowymi,
 • Współpraca z Dyrektorami Oddziałów, w których realizowane są projekty
 • Nadzór i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów,
 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych działań,
 • Współudział w kreowaniu pracy Pionu i realizacji Strategii Fundacji,
 • Współudział w pisaniu projektów,
 • Tworzenie i nadzór nad harmonogramem działań projektów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatora,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • umiejętność pisania pism i przygotowywania dokumentacji projektowej,
 • zdolności organizacyjne,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • systematyczność, odpowiedzialność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • znajomość Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • znajomość Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w koordynowaniu projektów partnerskich

Oferujemy:

 • pracę w dużej rozwijającej się organizacji pozarządowej, mającej wieloletnie doświadczenie i wyrobioną markę,
 • współpracę w zgranym, profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju oraz realizacji własnych pomysłów w ramach działania organizacji,
 • pracę na podstawie umowy o pracę.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 03.07.2017 r. do godziny 16.00 na adres: i podanie tematu maila: Koordynator/ka projektów

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”

Prosimy o zamieszczenie w liście motywacyjnym swoich oczekiwań finansowych na ww. stanowisku.

Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska w temacie e-maila.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 2017-06-19 do 2017-07-03
Organizator:

Fundacja Aktywizacja

Adres:

Chałubińskiego 9 lok. 9a, 02-004 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie

Tel.:

22 654 75 51

E-mail:

fundacja@idn.org.pl

Www:

http://www.aktywizacja.org.pl 

tagi

 • mazowieckie
 • PRACA OFEROWANA
 • Warszawa