Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Bratniej Pomocy ODD FELLOWS Rebeca Anna Nr 1 [Wrocław]

autor(ka): Anna Dymczyk
2017-07-03, 09:59

Działając w imieniu Stowarzyszenia Bratniej Pomocy OddFellows Rebeka Anna Nr 1 we Wrocławiu w likwidacji, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem 0000060314,niniejszym podaję do publicznej wiadomości iż w dniu 31.03.2016r Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows Rebeka Anna Nr 1 we Wrocławiu podjęło Uchwałę nr 1 w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i postawienia go w stan likwidacji.

Likwidatorem została Pani Anna Dymczyk dotychczasowy prezes Stowarzyszenia.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocław Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy dnia 21.07.2016.

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Jednocześnie wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 90 dni od ukazania się niniejszego komunikatu drogą mailową na adres

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Wrocław
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-02 do 2017-08-30
Organizator:

Stowarzyszenie Bratniej Pomocy "Odd Fellows Rebeka - Anna Nr 1" w Rzeczpospolitej Polskiej

Adres:

Kołłątaja 32 lok. 6, 50-005 Wrocław, woj. DS

Tel.:

71 372 49 55

Faks:

71 372 49 55

tagi

  • dolnośląskie
  • KOMUNIKATY
  • Wrocław