Przejdź do treści głównej

Likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Przybiernowie [Przybiernów]

autor(ka): Lidia Pawlusińska
2017-07-05, 11:57

Likwidator Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Przybiernowie (KRS 0000544243) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2017 r. z wniosku Prezydium Stowarzyszenia, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sygn. akt SZ.XIII Ns-Rej. KRS/010166 /17/462) postanowił: I. Rozwiązać Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Przybiernowie i zarządzić jego likwidację; II. Ustanowić likwidatorów dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Przybiernowie w osobach: Anna Sudnik i Lidia Pawlusińska z prawem do dwuosobowej reprezentacji.

W związku z powyższym likwidator wzywa do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Przybiernowie w terminie do 15.08.2017 r. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: Likwidator Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Przybiernowie, ul. Mieszka I 1, 72-110 Przybiernów.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Przybiernów
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-05 do 2017-08-13
Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Przybiernowie

Adres:

Mieszka I 1, 72-110 Przybiernów, woj. ZP

tagi

  • KOMUNIKATY
  • zachodniopomorskie