Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego na Rzecz Rozwoju Wsi Pasieki [Pasieki]

autor(ka): Marianna Wolska
2017-07-07, 09:56

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 6/2017 z 10 kwietnia 2017 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego na Rzecz Rozwoju Wsi Pasieki o zakończeniu działalności Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego na Rzecz Rozwoju Wsi Pasieki z siedzibą w Pasiekach (KRS: 0000475598), Stowarzyszenie jest w stanie likwidacji, a na Likwidatora powołano Panią Mariannę Wolską.

Informuje się, iż otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z Siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura: LU.VI NS-REJ.KRS/008064/17/120).
Wzywa się do zgłaszania ewentualnych uwag w stosunku do Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r. na podany niżej adres poczty elektronicznej (e-mail) Likwidatora.
Uwagi składane po wskazanym wyżej terminie nie będą miały wpływu na dalszy przebieg procesu likwidacji. Jednocześnie informuje się, że Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych. Wszelkie informacje w sprawie likwidacji Stowarzyszenia można uzyskać u Likwidatora Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego na Rzecz Rozwoju Wsi Pasieki pisząc na adres poczty elektronicznej (e-mail):

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Pasieki
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-07 do 2017-08-07
Organizator:

Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Pasieki

Adres:

Pasieki 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. Lubelskie

Tel.:

84 6668995

E-mail:

sp_pasieki@poczta.fm

Www:

http://szkolapasieki.superszkolna.pl/ 

tagi

  • KOMUNIKATY
  • lubelskie