Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Na Rzecz Rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach [Gromoty]

autor(ka): Justyna Lugowska-Rohde
2017-07-10, 08:48

Informuję, iż zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 3 z dnia 17-05-2017 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Na Rzecz Rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach, Stowarzyszenie jest w stanie likwidacji.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 4 z dnia 17-05-2017 r. likwidatorem została p. Justyna Lugowska – Rohde.

Informuje się, iż otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura: OL.VIII NR-REJ.KRS/009730/17/331).

Wzywam wierzycieli do ujawnienia swoich roszczeń oraz innych zainteresowanych do zgłaszania ewentualnych uwag w stosunku do Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. na podany niżej adres poczty elektronicznej (e-mail) Likwidatora. Uwagi składane po wskazanym wyżej terminie nie będą miały wpływu na dalszy przebieg procesu likwidacji.

Wszelkie informacje w sprawie likwidacji Stowarzyszenia można uzyskać u Likwidatora Stowarzyszenia pisząc na adres poczty elektronicznej (e-mail): lub dzwoniąc: 604963630.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Gromoty
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-08 do 2017-08-10
Organizator:

Stowarzyszenie na rzecz Rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach

Adres:

Gromoty 20, 14-204 Gromoty, woj. warmińsko-mazurskie

Tel.:

604963630

E-mail:

justynalugowska@wp.pl

tagi

  • KOMUNIKATY
  • warmińsko-mazurskie