Przejdź do treści głównej

Asystent ds. promocji i koordynator wolontariatu [Kraków]

autor(ka): Fundacja Brat Słońce
2017-07-12, 16:41

Zarząd Fundacji Brat Słońce ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Asystent ds. promocji i koordynator wolontariatu

1. Nazwa i adres jednostki: Fundacja Brat Słońce, ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31 – 539 Kraków, www.bratslonce.pl

2. Określenie stanowiska: Asystent ds. promocji i koordynator wolontariatu – pełny wymiar czasu pracy

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

4. Miejsce pracy: praca w siedzibie Fundacji oraz w terenie (koordynowanie akcjami w terenie).

5. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie wyższe;

b. Staż pracy minimum 2 lata;

c. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office, Internet) i urządzeń biurowych;

d. Łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy (zarówno samodzielnej, jak i w zespole);

6. Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie, marketing, PR, kierunki społeczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;
 2. Wiedza dotycząca funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 3. Znajomość rynku mediów itp.;
 4. Doświadczenie w realizacji kampanii PR w organizacjach pozarządowych;
 5. Praktyczna umiejętność fotografowania i/lub filmowania;
 6. Praktyczna znajomość programów graficznych (np. CorelDraw, Inkscape, Gimp lub inne);
 7. Doświadczenie w redagowaniu tekstów;
 8. Doświadczenie w organizacji wydarzeń (spotkania, eventy, koncerty);
 9. Podstawowa znajomość zaplecza CSS WordPress;
 10. Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;
 11. Doświadczenie w pracy koordynatora wolontariatu lub w pracy wolontariusza;
 12. Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

7. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku: Asystent ds. promocji i koordynator wolontariatu:

a. budowanie pozytywnego wizerunku Fundacji;

b. opracowywanie i realizowanie kampanii informacyjnych Fundacji;

c. redagowanie tekstów, w tym: korespondencji, artykułów, wywiadów oraz informacji z bieżącej działalności Fundacji;

d. prowadzenie strony internetowej i profili społecznościowych Fundacji;

e. przygotowywanie projektów graficznych m.in. folderów, plakatów, ulotek oraz materiałów promocyjnych (w tym przygotowanie plików do druku);

f. przygotowywanie wraz z obróbką cyfrową materiałów fotograficznych i filmowych z bieżącej działalności Fundacji;

g. organizowanie wolontariatu i koordynacja działań wolontariuszy;

Ø prowadzenie naboru i spotkań wolontariuszy,

Ø opracowywanie harmonogramów pracy,

Ø wdrożenie i przygotowanie wolontariuszy do pracy,

Ø nadzorowanie pracy wolontariuszy i dbanie o ich rozwój,

h. współorganizacja pracy biura;

i. budowanie oraz zarządzanie bazami danych;

j. wykonywanie innych poleceń zleconych przez Pracodawcę.

8. Wymagane dokumenty:

a. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;

b. list motywacyjny;

c. portfolio z własnymi projektami (tekstami, grafikami i in. związanymi z treścią ogłoszenia);

d. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty (z podanym adresem korespondencyjnym, e-mailem i numerem telefonu kontaktowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystent ds. promocji i koordynator wolontariatu” należy złożyć w siedzibie Fundacji Brat Słońce w Krakowie, ul. Hetmana Żółkiewskiego 14 w godz. 8.00 - 16.00 osobiście, przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej przesłać e-mailem na adres: w terminie do godz. 16.00 dnia 1 sierpnia 2017 roku. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Fundacji.

Przewidywany termin analizy dokumentów to: 2 – 3 sierpnia 2017 roku.

Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 4 – 5 sierpnia 2017 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2017 roku.

Dodatkowe informacje: kom. 605 252 270

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Kraków
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-12 do 2017-07-31
Organizator:

Fundacja Brat Słońce

Adres:

Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 423 18 98

E-mail:

fundacja@bratslonce.pl

Www:

http://www.bratslonce.pl 

tagi

 • małopolskie
 • PRACA OFEROWANA