Przejdź do treści głównej

Partnerzy III Kongrsu Osób z Niepełnosprawnościami [Polska]

autor(ka): Joanna Piech
2017-07-17, 11:58

25 października w Warszawie odbędzie się III KOngres Osób z NIepełnosprawnościami. Wydarzenie przygotowują organizacje pozarządowe od lat działające na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnościami. W tym roku, w V rocznicę podpisania Konwencji ONZ o Prawach osób z niepelnosrpawnościami, domagamy się prawa do NIEZALEŻNEGO ŻYCIA.

Aby nasz głos był jeszcze bardziej słyszalny zarówno dla decydentów i społeczeństwa, potrzebujemy silnego partnerstwa organizacji, które wspólnie podejmą się przygotowania zarówno Kongresu, jak i dokumentów programowych. Razem pracować chcemy nad priorytetami do Startegii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami raz założeniami do ustaw wdrażających. Dokumenty te są nawiązaniem do rządowych projektów: Startegii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz programu "Za życiem".

Proces przygotowania wytycznych dla nowego systemu wsparcia będzie następujący:

Etap 1: Grupa ekspertów spośród naszych organizacji przygotuje propozycje zmian.

Etap 2: Podczas Konwentów Regionalnych (wrzesień-październik) zmiany te będziemy konsultować i poddamy debacie.

Etap 3: Podczas Kongresu w Warszawie przedstawimy wytyczne dla nowego systemu wsparcia i przeprowadzimy szeroką ich dyskusję.

Etap 4: Efekty zostaną przedłożone Rządowi i Parlamentowi RP.

Zapraszamy wszystkie organizacje, zaiteresowane tematem, do kontaktu z nami -

Jest wiele możliwości włączenia się w prace przygotowawcze! Chętnie o nich porozmawiamy.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Polska
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-17 do 2017-09-15
Organizator:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Adres:

Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 629 85 14

Faks:

12 629 85 15

E-mail:

biuro@firr.org.pl

Www:

http://www.firr.org.pl 

tagi

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • PARTNER DO PROJEKTU
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie