Przejdź do treści głównej

Likwidacja Jaworznickiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą „Karolinka” [Jaworzno]

autor(ka): Tatiana Hapek
2017-07-17, 12:46

Likwidator Jaworznickiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą „Karolinka” z siedzibą w Jaworznie (43-600), ul. Grunwaldzka 35, nr KRS: 0000539478 (dalej "Stowarzyszenie"), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 maja 2017 r. Walne Zebranie podjęło uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie z 7 lipca 2017r. zgodnie, z którym dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącego otwarcia likwidacji Stowarzyszenia.

Likwidatorem Stowarzyszenia została ustanowiona Tatiana Hapek.

Wzywa się do zgłoszenia ewentualnych roszczeń do Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2017 r. na adres:

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Jaworzno
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-17 do 2017-09-15

tagi

  • KOMUNIKATY
  • śląskie