Przejdź do treści głównej

Likwidacja Fundacji Od siebie dla Innych [Kraczkowa]

autor(ka): Karol Mendrala
2017-07-17, 11:48

Likwidator Fundacji „Od siebie dla Innych” w Kraczkowej, Kraczkowa 833a, 37-124 Kraczkowa, nr KRS: 0000563534 (dalej "Fundacja"), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 maja 2017 r. uchwałą Nr 2/2017 Zarządu Fundacji postanowiła o likwidacji Fundacji.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie z dniem 16 maja 2017r. zgodnie, z którym dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o likwidacji Fundacji.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań.

Wzywa się do zgłoszenia ewentualnych roszczeń lub uwag w stosunku do Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2017 r. na adres likwidatora Fundacji tj. Karol Mendrala, adres: Kraczkowa 833a, 37-124 Kraczkowa.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Kraczkowa
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-17 do 2017-08-26
Organizator:

Fundacja Od Siebie Dla Innych

Adres:

Kraczkowa 833a, 37-124 Kraczkowa, woj. PK

Tel.:

577539777

tagi

  • KOMUNIKATY
  • podkarpackie