Przejdź do treści głównej

Likwidacja Fundacji Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Monsun Kultur [Wrocław]

autor(ka): Małgorzata Mokrynka
2017-07-20, 12:18

Likwidator Fundacji „Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Monsun Kultur” z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000501737, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2017 r. uchwałą Nr 3/2017 Zarząd Fundacji postanowił o likwidacji Fundacji.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie z dniem 13 lipca 2017r. zgodnie, z którym dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o likwidacji Fundacji.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań.

Likwidatorem Fundacji został ustanowiona Pani Małgorzata Mokrynka.

Wzywa się do zgłoszenia ewentualnych roszczeń lub uwag w stosunku do Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2017 r. na adres mailowy

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Wrocław
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-20 do 2017-08-14
Organizator:

Fundacja "Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Monsun Kultur"

Adres:

Opolska 15D lok. 15, 52-010 Wrocław, woj. DS

E-mail:

mdm1601@gmail.com

tagi

  • dolnośląskie
  • KOMUNIKATY
  • Wrocław