Przejdź do treści głównej

Likwidacja Fundacji Rozwoju Myśli Obywatelskiej (Warszawa) - KRS 0000429195 [Warszawa]

autor(ka): Beata Truszkowska
2017-07-28, 16:39

Likwidator Fundacji Rozwoju Myśli Obywatelskiej w likwidacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000429195 ) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.05.2017 roku Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji.

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30.06.2017 roku.

Do pełnienia funkcji likwidatora wybrany został Piotr Kłyk.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań. Jednakże, wzywa się ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia, do ich zgłoszenia wobec Fundacji ustanowionemu likwidatorowi do dnia 15.08.2017r.

W sprawach związanych z likwidacją proszę o kontakt na adres e-mail:

do dnia – 15.08.2017 r.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-28 do 2017-09-26
Organizator:

Fundacja Rozwoju Myśli Obywatelskiej

Adres:

Niska 31 lok. 4, 01-046 Warszawa-Wola, woj. mazowieckie

E-mail:

piotr.klyk@gmail.com

tagi

  • KOMUNIKATY
  • mazowieckie
  • Warszawa