Przejdź do treści głównej

Likwidacja Stowarzyszenia Łańcucki Klub Karate "Sochin" [Łańcut]

autor(ka): Wioleetta Wilk
2017-07-31, 15:56

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łańcuckiego Klubu Karate "Sochin" wpisanego do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000042471 z siedzibą przy ul.3-go Maja 32, 37-100 Łańcut z dnia 28.05.2017 r. w sprawie rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia Łańcucki Klub Karate "Sochin" podjęto uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia.

Otwarcie likwidacji w/w stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 20.07.2017 r. Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń wobec stowarzyszenia w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. wyłącznie listownie na adres siedziby stowarzyszenia lub adres emailowy.

Jednocześnie oświadczamy, że stowarzyszenia nie posiada jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

Likwidator: Wioletta Wilk

kontakt w sprawach związanych z likwidacją:

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Łańcut
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-31 do 2017-08-17
Organizator:

Łańcucki Klub Karate "Sochin" w Łańcucie

Adres:

3-go Maja 32, 37-100 Łańcut, woj. PK

Tel.:

17 225 45 42

E-mail:

sochinn@wp.pl

Www:

http://www.sochin.com.pl 

tagi

  • KOMUNIKATY
  • podkarpackie