Przejdź do treści głównej

Otwarcie likwidacji Fundacji Novum (0000493576) [Szczawno-Zdrój]

autor(ka): Edyta Szudzińska
2017-08-02, 15:40

Likwidator Fundacji Novum z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (KRS 0000493576 ) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.04.2017 roku Rada Fundacji podjąła uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji.

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 26.07.2017 roku.

Do pełnienia funkcji likwidatora wybrana została Edyta Szudzińska

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań. Jednakże, wzywa się ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia, do ich zgłoszenia wobec Fundacji ustanowionemu likwidatorowi do dnia 16.08.2017r.

W sprawach związanych z likwidacją proszę o kontakt na adres e-mail:

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Szczawno-Zdrój
Ważność ogłoszenia: od 2017-08-02 do 2017-08-16
Organizator:

Fundacja Novum

Adres:

Słowackiego 26 lok. 6, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. DS

E-mail:

pawel.szudzinski@wp.pl

tagi

  • dolnośląskie
  • KOMUNIKATY