Przejdź do treści głównej

Płatny staż dla osób niepełnosprawnych [Łódź, Zgierz]

autor(ka): Agnieszka Kwaśniewska
2017-08-03, 14:45

UWAGA!!!
OSTATNIE MIEJSCA!!!
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie, służącym aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Poszukujemy osób: • nieaktywnych zawodowo • nie pobierających świadczeń emerytalnych • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności • w wieku 18-64 lat • zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego

UWAGA: osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne WYŁĄCZNIE z III profilem pomocy (rejestracja w PUP nie jest konieczna do udziału w projekcie)

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 8 miesięcy, udział w projekcie rozpocznie się w sierpniu 2017 r.
Uczestnikom projektu przysługuje:
• udział w 2 miesięcznej, obowiązkowej dla wszystkich uczestników, readaptacji społecznej (warsztaty psychologiczne i zajęcia z hipoterapii)
• posiłek regeneracyjny podczas udziału w readaptacji społecznej
• stypendium stażowe w wysokości 1350,00 zł netto, podczas 6 miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (staż rozpoczyna się od 3 miesiąca udziału w projekcie)
• refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu (projekt będzie realizowany w Zgierzu, Łodzi i Jedliczu A k/Grotnik – woj. łódzkie), podczas całego projektu (8 miesięcy udziału)
• płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego
• wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
• refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7, których rodzic będzie brał udział w stażu zawodowym
Staże zawodowe obejmują następujące branże:
• opieka nad osobami starszymi/mieszkańcami DPS
• prace biurowe i magazynowe • usługi porządkowe i gospodarcze • gastronomia i kelnerstwo Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerami telefonów: • 42 719 07 27, wewn. 14 • 42 616 06 20, wewn. 110

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Łódź, Zgierz
Ważność ogłoszenia: od 2017-08-03 do 2017-08-31
Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Adres:

Zawiszy Czarnego 22, 91-824 Łódź, woj. LD

Tel.:

42 616 06 20

Faks:

42 616 06 20

E-mail:

kontakt@tpn.org.pl

Www:

http://www.tpn.org.pl 

tagi

  • łódzkie
  • STAŻE