Przejdź do treści głównej

Staże dla osób z orzeczeniem w wieku 18-29 lat [woj. opolskie]

autor(ka): Jarosław Mielczarek
2017-08-04, 15:28

„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych
z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”. Celem projektu jest zniesienie indywidualnych barier o charakterze społeczno-zawodowym u min. 53 z 59 ON, w wieku od 18 do 29 roku życia, zamieszkujących województwo opolskie, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie na rynku pracy.

Oferowane formy wsparcia:

 • opracowanie indywidualnych planów działania,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
 • szkolenia zawodowe
 • stypendia szkoleniowe,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla każdego uczestnika projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny lub składanie dokumentów rekrutacyjnych:

 • w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. M. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów
 • faksem pod numerem: 77 410 31 58; e-mailem:
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny biura projektu.

Dojeżdzamy na teren całej opolszczyny!!!

Biuro Projektu:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
ul. M. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów
tel.: 77 410 36 88, fax: 77 410 31 58
e-mail:
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: woj. opolskie
Ważność ogłoszenia: od 2017-08-04 do 2017-10-04
Organizator:

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" - Biuro Regionalne - Województwo Opolskie

Adres:

Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów, woj. OP

Tel.:

77 410 36 88

Faks:

77 410 31 58

E-mail:

biuro.opolskie@far.org.pl

Www:

http://www.far.org.pl 

tagi

 • opolskie
 • STAŻE