Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia [Warszawa]

autor(ka): Janusz Kucharski
2017-08-07, 09:48

Likwidatorzy Stowarzyszenie Na Rzecz Praw Długoletnich Mieszkańców i Ich Krewnych Do Budynku przy ul.Wandy 11 w Warszawie z siedzibą w Warszawie (KRS 0000180290) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 listopada 2016 roku Walne Zgromadzenie Członków podjąło uchwałę Nr 5 w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 25.11.2016 roku.

Do pełnienia funkcji likwidatorów wybrani zostali Grażyna Gilowska i Janusz Kucharski.

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań. Jednakże, wzywa się ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia, do ich zgłoszenia wobec Stowarzyszenia ustanowionym likwidatorom do dnia 06.09.2017r.

W sprawach związanych z likwidacją proszę o kontakt na adres Janusz Kucharski ul.Wandy 11 m 27 03-949 Warszawa.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 2017-08-06 do 2017-09-07
Organizator:

Stowarzyszenie na rzecz Praw Długoletnich Mieszkańców i Ich Krewnych do Budynku przy ul. Wandy 11 w Warszawie

Adres:

Wandy 11 lok. 27, 03-949 Warszawa-Praga-Południe, woj. mazowieckie

tagi

  • KOMUNIKATY
  • mazowieckie