Przejdź do treści głównej

Zapytanie ofertowe - Szkolenia z zarządzania i radzenia sobie ze stresem [Warszawa]

autor(ka): Monika Korowajczyk-Sujkowska
2017-08-08, 16:31

Polska Akcja Humanitarna, fundacja z siedzibą w Warszawie, zajmująca sie udzielaniem pomocy humanitarnej i rozwojowej m.in. w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii/Turcji, Iraku, Ukrainie - zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów z propozycją złożenia oferty na realizację cyklicznych szkoleń z zakresu zarządzania i radzenia sobie ze stresem dla pracowników organizacji wyjeżdżających na misje zagraniczne w obszary objęte działaniami zbrojnymi oraz obaszary niestabilne politycznie i społecznie i/lub dotknięte kataklizmem naturalnym (powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, itp.) i/lub w obszary tropikalne.

Szkolenie powinno składać się z dwóch komponentów radzenia sobie ze stresem dla wszystkich pracowników wyjeżdżającyh na misje oraz dla kadry menedżerskiej z zarządzania stresem.

1) Szkolenie radzenia sobie ze stresem obejmujące wiedzę na temat: rodzajów stresów, radzenia sobie w sytuacjach obciążających, rozładowywania napięcia, pracy w obszarach niebezpiecznych i trudnaych klimatycznie, pracy w środowisku odmiennym kulturowo, pracy pod presją terminów, w środowisku charakteryzującym się dużą zmiennością, PTSD (czym jest i jak go diagnozować), komunikacji na odległość (centrala-misja, jakie wystepują trudności w komunikacji zdalnej), jak komunikować swoje potrzeby i problemy, kiedy skorzystać z pomocy psychologicznej.

2) Szkolenie z zarządzania stresem dla kadry kierowniczej (rozszerzenie szkolenia radzenia sobie ze stresem), jak rozmawiać i pomóc zestersowanemu pracownikowi/zespołowi, jak rozładowywać konflikty w zespole, jak diagnozować stres (na co zwracać uwagę), rola HR w zarządzaniu stresem.

Szkolenie powinno odpowiadać standardom HEAT (Hostile Environment Awareness Training) – rodzaj obowiązkowych szkoleń przedwyjazdowych z zakresu bezpieczeństwa (Safety and Security) dla cywilów pracujących w organizacjach międzynarodowych.

Zakres szkolenia powinien odnosić się i uzupełniać ze szkoleniem on-line Basic security in the field realizowanym przez UNDSS: https://training.dss.un.org/.

Liczba osób na szkoleniu max. 10 osób.

Czas trwania szkolenia max. 2 dni

Szkolenia w zależności od potrzeb prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty szkolenia (merytoryczne, dydaktyczne i operacyjne). Proszę również opisać swoje kwalifikacje, doświadczenie, certyfikaty, uprawnienia trenerów, itp.

Szkolenia prowadzone są cyklicznie w Warszawie (ewentualnie w bliskiej odległości od Warszawy) wg potrzeb, ale minimum raz na 2-3 miesiące. Zakładamy współpracę stałą, długookresową.

Proszę oferty składać do 1 września 2017 roku na adres:

Termin rozpatrzenia ofert: 30 dni. Skontaktujemy się z wybranymi oferentami.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 2017-08-08 do 2017-09-01
Organizator:

Polska Akcja Humanitarna

Adres:

Aleja Solidarności, 00-145 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22/828 88 82

E-mail:

monika.sujkowska@pah.org.pl

Www:

http://www.pah.org.pl 

tagi

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • USŁUGI
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie