Przejdź do treści głównej

Otwarcie likwidacji Fundacji Śpiewające Piaski (0000374810) [GOWINO] [Gowino]

autor(ka): Adam Góra
2017-08-08, 16:52

Likwidator Fundacji Śpiewające Piaski z siedzibą w Gowinie (KRS 0000374810) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.06.2017 roku Fundatorzy podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji.

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ W Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 31.07.2017 roku.

Do pełnienia funkcji likwidatora wybrany został Adam Góra

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań. Jednakże, wzywa się ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia, do ich zgłoszenia wobec Fundacji ustanowionemu likwidatorowi do dnia 22.08.2017r.

W sprawach związanych z likwidacją proszę o kontakt na adres e-mail:

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Gowino
Ważność ogłoszenia: od 2017-08-08 do 2017-08-22
Organizator:

Fundacja Śpiewające Piaski

Adres:

Wejherowska 67, 84-215 Gowino, woj. PM

tagi

  • KOMUNIKATY