Przejdź do treści głównej

Otwarcie Likwidacji Stowarzyszenia "Młody Głos" (KRS 0000409299) [Toruń]

autor(ka): Adam Gryckiewicz
2017-08-09, 13:24

Likwidator Stowarzyszenia "Młody Głos" z siedzibą w Toruniu (KRS 0000409299) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2017 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji .

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 31 stycznia 2017 r.

Do pełnienia funcji likwidatora wybrany został Adam Gryckiewicz.

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań. Jednakże, wzywa sie ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia , do ich zgłoszenia wobec Stowarzyszenia ustanowionemu likwidatorowi do dnia 22 sierpnia 2017 r.

W sprawach związanych z likwidacją proszę o kontakt e-mail:

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Toruń
Ważność ogłoszenia: od 2017-08-09 do 2017-08-23
Organizator:

Stowarzyszenie "Młody głos"

Adres:

Kołłątaja 27 lok. 5, 87-100 Toruń, woj. KP

Tel.:

668 548 610

E-mail:

mlodyglos.torun@gmail.com

Www:

http://www.mlodyglos.eu 

tagi

  • KOMUNIKATY
  • kujawsko-pomorskie