Przejdź do treści głównej

Otwarcie likwidacji Fundacji Wspierania Dialogu Międzykulturowego i Pomocy Migrantom Kompas [Kraków]

autor(ka): Ewelina Blicharz
2017-09-07, 17:08

Likwidator fundacji "Fundacja Wspierania Dialogu Międzykulturowego i Pomocy Migrantom KOMPAS " o nr KRS 0000496870 ogłasza, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

w dniu 04.08.2017r. w Krakowie wpisał otwarcie likwidacji fundacji do

Krajowego Rejestru Sądowego Sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/027846/17/031

Likwidatorami ustanowione zostały Ewelina Blicharz i Ewa Adamska.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń wobec fundacji w terminie do 08 października 2017r. na adres mailowy

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Kraków
Ważność ogłoszenia: od 2017-09-07 do 2017-10-31

tagi

  • KOMUNIKATY
  • małopolskie