Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia Taksówkarzy RELAX z/s w Chorzowie [Chorzów]

autor(ka): Piotr Holko
2017-09-08, 12:46

Działając w oparciu o dyspozycję art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, podaję do publicznej informacji, że w dniu 10 lipca 2017r. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Taksówkarzy RELAX z siedzibą w Chorzowie, KRS 0000174177, podjęło uchwałę w sprawie postawienia w/w Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania z dniem 1 sierpnia 2017r.

Likwidatorem Stowarzyszenia jest Pan Piotr Holko

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Chorzów
Ważność ogłoszenia: od 2017-09-08 do 2017-09-30
Organizator:

Stowarzyszenie Taksówkarzy Relax

Adres:

Długa 1-3, 41-506 Chorzów, woj. SL

Tel.:

32 241 88 18

tagi

  • KOMUNIKATY
  • śląskie