Przejdź do treści głównej

Nabór na staż do projektu UE [Katowice]

autor(ka): Marta Ziębińska
2017-09-11, 10:25

Otwarta rekrutacja do projektu "Od stażu do zatrudnienia" na płatne 5 miesięczne staże.

Śląska Akademia Nauki i Rozwoju z siedzibą w Pszczynie realizuje projekt "Od stażu do zatrudnienia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukująych pracy i pozostających bez zatrudnienia.

W związku z powyższym poszukujemy osób chętnych do udziału w projekcie. Oferujemy atrakcyjne stypendia stażowe i zatrudnienie po okresie 5 miesięcy stażu.

Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne:

 • miejsce zamieszkania wojwództwo śląskie
 • osoby powyżej 30 roku życia
 • osoby bez zatrudnienia ( bierni zawodowo lub bezrobotni/długotwale bezrobotni)
 • osoby nie posiadające wykształcenia wyższego
 • osoby nie uczące się w trybie dziennym

Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci wsparcie z zakresu:

 • identyfikacja potrzeb Uczestników/czek projektu
 • dedykowane kompleksowe, indywidualne i grupowe pośrednictwo pracy w zakresie wybranego zawodu
 • 5 miesięczne płatne staże zawodowe
 • zatrudnienie na min. 3 miesiące po odbyciu stażu

W ramach projektu zapewniamy także:

 • stypendium stażowe - atrakcyjne wynagrodzenie
 • zaświadczenia o ukończeniu stażu
 • badania lekarskie

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do przesłania swojego cv na adres mailowy :

Wszelkie pytania dotyczące przystąpienia do projektu proszę kierować pod nr telefonu 790-382-587.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Katowice
Ważność ogłoszenia: od 2017-09-11 do 2017-10-31
Organizator:

Śląska Akademia Nauki i Rozwoju (Pszczyna)

Adres:

Władysława Łokietka 20/4, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie

Tel.:

790-382-587

E-mail:

marta.ziebinska@everest.com.pl

tagi

 • STAŻE
 • śląskie