Przejdź do treści głównej

Staż nauczycielski na Uniwersytecie Dzieci [Wrocław]

autor(ka): Marta Kochanowicz
2017-09-12, 12:55

ZAPRASZAMY DO PROGRAMU STAŻOWEGO

DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NAUCZYCIELSKICH I PEDAGOGICZNYCH

ORAZ NAUCZYCIELI - STAŻYSTÓW

ORGANIZATOR:

Fundacja Uniwersytet Dzieci - organizacja non profit działająca na rzecz edukacji. Od 2007 r. współpracuje z uczelniami wyższymi i zaprasza dzieci na wykłady i warsztaty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat.

DLA KOGO:

● studenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych,

● nauczyciele stażyści.

JAKIE SĄ CELE STAŻU:

● nauka korzystania z nowoczesnych metod nauczania, w szczególności Metody Pytań i Doświadczeń (MPD),

● nabycie praktycznej wiedzy o tym, jak szkoły mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi (NGO), jak funkcjonują takie organizacje,

● umiejętność koordynowania projektów edukacyjnych i innych.

JAKIE DZIAŁANIA SKŁADAJĄ SIĘ NA STAŻ W FUNDACJI:

● pokazujemy i uczymy pracy w ramach Metody Pytań i Doświadczeń,

● szkolimy z prawidłowego stawiania celów, poznajemy narzędzia ewaluacyjne Fundacji (razem 3 spotkania + 1 kończące),

● prezentujemy Warsztaty w Pudełku oraz Lekcje z klasą jako nowatorskie narzędzia pracy nauczyciela,

● oferujemy udział w zajęciach Uniwersytetu Dzieci 8 razy w czasie trwania stażu (w soboty),

● oferujemy udział w wykładach popularnonaukowych dedykowanych nauczycielom, które prowadzą naukowcy Uniwersytetu Dzieci (co najmniej 1 wykład),

● pomagamy w przygotowaniu koncepcji warsztatów dla dzieci wg. standardów MPD.

KORZYŚCI:

● możliwość poznania nowoczesnych narzędzi pracy: scenariuszelekcji.edu.pl, Warsztaty w Pudełku, Lekcje z Klasą,

● zdobycie doświadczenia na gruncie edukacji nieformalnej,

● szkolenia: MPD, zajęcia badawcze, stawianie celów,

● szkolenie z funkcjonowania fundacji działającej w ramach edukacji formalnej i nieformalnej,

● możliwość udziału w wykładach popularnonaukowych wygłaszanych przez naukowców,

● udział w procesie popularyzacji nauki wśród najmłodszych,

● zdobycie doświadczeń w kontaktach z rodzicami,

● możliwość poznania standardów Fundacji w zakresie ewaluacji zajęć,

● możliwość rozwinięcia kompetencji społecznych: komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów, nabycie asertywności,

● zaświadczenia, referencje.

ZAKŁADANY CZAS REALIZACJI STAŻU:

I semestr (październik – styczeń; marzec – czerwiec)

Rekrutacja trwa: do 15 października 2017 Zgłoszenia prosimy przesyłać na odpowiedni adres:

Wrocław:

ZAPRASZAMY DO PROGRAMU STAŻOWEGO

DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NAUCZYCIELSKICH I PEDAGOGICZNYCH

ORAZ NAUCZYCIELI - STAŻYSTÓW

ORGANIZATOR:

Fundacja Uniwersytet Dzieci - organizacja non profit działająca na rzecz edukacji. Od 2007 r. współpracuje z uczelniami wyższymi i zaprasza dzieci na wykłady i warsztaty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat.

DLA KOGO:

● studenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych,

● nauczyciele stażyści.

JAKIE SĄ CELE STAŻU:

● nauka korzystania z nowoczesnych metod nauczania, w szczególności Metody Pytań i Doświadczeń (MPD),

● nabycie praktycznej wiedzy o tym, jak szkoły mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi (NGO), jak funkcjonują takie organizacje,

● umiejętność koordynowania projektów edukacyjnych i innych.

JAKIE DZIAŁANIA SKŁADAJĄ SIĘ NA STAŻ W FUNDACJI:

● pokazujemy i uczymy pracy w ramach Metody Pytań i Doświadczeń,

● szkolimy z prawidłowego stawiania celów, poznajemy narzędzia ewaluacyjne Fundacji (razem 3 spotkania + 1 kończące),

● prezentujemy Warsztaty w Pudełku oraz Lekcje z klasą jako nowatorskie narzędzia pracy nauczyciela,

● oferujemy udział w zajęciach Uniwersytetu Dzieci 8 razy w czasie trwania stażu (w soboty),

● oferujemy udział w wykładach popularnonaukowych dedykowanych nauczycielom, które prowadzą naukowcy Uniwersytetu Dzieci (co najmniej 1 wykład),

● pomagamy w przygotowaniu koncepcji warsztatów dla dzieci wg. standardów MPD.

KORZYŚCI:

● możliwość poznania nowoczesnych narzędzi pracy: scenariuszelekcji.edu.pl, Warsztaty w Pudełku, Lekcje z Klasą,

● zdobycie doświadczenia na gruncie edukacji nieformalnej,

● szkolenia: MPD, zajęcia badawcze, stawianie celów,

● szkolenie z funkcjonowania fundacji działającej w ramach edukacji formalnej i nieformalnej,

● możliwość udziału w wykładach popularnonaukowych wygłaszanych przez naukowców,

● udział w procesie popularyzacji nauki wśród najmłodszych,

● zdobycie doświadczeń w kontaktach z rodzicami,

● możliwość poznania standardów Fundacji w zakresie ewaluacji zajęć,

● możliwość rozwinięcia kompetencji społecznych: komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów, nabycie asertywności,

● zaświadczenia, referencje.

ZAKŁADANY CZAS REALIZACJI STAŻU:

I semestr (październik – styczeń; marzec – czerwiec)

Rekrutacja trwa: do 15 października 2017 Zgłoszenia prosimy przesyłać na odpowiedni adres:

Wrocław:

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Wrocław
Ważność ogłoszenia: od 2017-09-12 do 2017-10-15
Organizator:

Fundacja Uniwersytet Dzieci, oddział Wrocław

Adres:

Na Szańcach 10a, 50-320 Wrocław ,

tagi

  • dolnośląskie
  • STAŻE
  • Wrocław