Przejdź do treści głównej

Likwidacja Stowarzyszenia Artystycznego PLESSART [Pszczyna]

autor(ka): Małgorzata Adamus
2017-09-12, 09:13

Zarząd Stowarzyszenia Artystycznego PLESSART z siedzibą w Pszczynie, ul. Łokietka 2 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308920, podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr. 1/12 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 03.12.2016 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęto postępowanie likwidacyjne Stowarzyszenia Artystycznego PLESSART.

Adres dla korespondencji: ul. Łokietka 2, 43-200 Pszczyna.

Likwidatorem stowarzyszenia zostały ustanowione:

Małgorzata Adamus,

Daria Kukla.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30 maja 2017r. na powyżej podany adres Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Pszczyna
Ważność ogłoszenia: od 2017-09-12 do 2017-09-18
Organizator:

Stowarzyszenie Artystyczne Plessart

Adres:

Władysława łokietka 2, 43-200 Pszczyna, woj. SL

Tel.:

509 080 975

Www:

http://www.plessart.pna.pl 

tagi

  • KOMUNIKATY
  • śląskie