Przejdź do treści głównej

Kluczowy doradca biznesowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu [m. Toruń oraz powiaty: aleksandrowski, chełmiński, lipnowski, toruński]

autor(ka): Przemysław Kamycki
2017-09-12, 13:11

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu prowadzony w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie Tilia poszukuje pracownika/czki na stanowisko Kluczowy doradca biznesowy. Ośrodek działa od 2011 roku, ułatwiając zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach prowadzenia działalności w obszarze ekonomii społecznej oraz pomaga w zakładaniu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. W chwili obecnej Ośrodek swoim działaniem obejmuje obszar powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i m. Torunia.

Do zadań Kluczowego doradcy biznesowego należeć będzie m.in.:

- monitorowanie sytuacji przypisanych mu przedsiębiorstw społecznych,

- pomoc w zidentyfikowaniu przedsiębiorstwu społecznemu jego bieżących potrzeb oraz koordynacja procesu bieżącego wsparcia,

- opracowanie i stosowanie ścieżki wsparcia rozwojowego oraz reagowanie na sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie społecznym,

- przygotowanie dla przedsiębiorstw społecznych kompleksowej usługi wsparcia polegającej m.in. na pomocy w diagnozie potrzeb, pomocy w przygotowaniu planu działania, wdrożenie planu działania polegające na organizowaniu i koordynowaniu, monitorowaniu wdrożenia planu działania, ocenie rezultatów planowanych działań,

- współpraca z członkami zespołu.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe,

- minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej,

- posiadanie następujących umiejętności:

  • rozpoznawania potrzeb i problemów biznesowych klienta, w oparciu o nie przygotowuje proces doradztwa biznesowego oraz przeprowadza ocenę tego procesu,
  • rozpoznawania potrzeb i potencjału biznesowego przedsiębiorstwa społecznego i w oparciu o nie przygotowuje proces doradztwa dla PS oraz przeprowadza ocenę tego procesu,
  • opracowania biznes planu lub/i studium wykonalności dla inwestycji przedsiębiorstwa społecznego oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
  • skutecznego wspierania przedsiębiorstwa społeczneo w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego,
  • opracowania planu naprawczego dla przedsiębiorstwa społecznego,
  • doradzania w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,
  • wspierania przedsiębiorstwa społecznego w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
  • pracy z menedżerami przedsiębiorstw społecznych w oparciu o coaching i mentoring,

- znajomość specyfiki Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- znajomość Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,

- umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,

- mobilność (prawo jazdy kat. B, własny samochód).

Oferujemy:

- ciekawą i dającą możliwości rozwoju pracę,

- umowę o pracę na pełen etat (praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00),

- dostęp do szkoleń,

- niezbędne narzędzia pracy,

- pracę w przyjaznej atmosferze,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe i listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@ekonomia-spoleczna.com.pl z dopiskiem „Kluczowy doradca biznesowy” w temacie wiadomości. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W życiorysie zawodowym prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: m. Toruń oraz powiaty: aleksandrowski, chełmiński, lipnowski, toruński
Ważność ogłoszenia: od 2017-09-12 do 2017-09-24
Organizator:

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Adres:

Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, woj. KP

Tel.:

56 652 22 40

Faks:

56 652 22 41

E-mail:

ecwm@ecwm.org.pl

Www:

http://www.ecwm.org.pl 

tagi

  • kujawsko-pomorskie
  • PRACA OFEROWANA