Przejdź do treści głównej

Egzaminatorzy VCC lub równoważni [Warszawa]

autor(ka): Anna Panasz
2017-09-14, 15:31

Stowarzyszenie Społeczny Instytut Rozwoju poszukuje do współpracy przy projekcie współfinansowanym ze środków EFS Egzaminatorów do prowadzenia egzaminów z zakresów:

 1. Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 2. Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych
 3. Logistyk-spedytor
 4. Pracownik obsługi biurowej
 5. Menadżer

Wymagania formalne stawiane Egzaminatorom:

spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:

 • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanymi treściami programowymi danej kwalifikacji oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub przeprowadzaniu egzaminów,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • stopień naukowy z dziedzinie uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dorobek naukowy potwierdzający wkład naukowy w rozwój kształcenia zawodowego,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV na adres: .

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 2017-09-14 do 2017-11-14
Organizator:

Stowarzyszenie Społeczny Instytut Rozwoju

Adres:

Zawady 50, 08-307 Zawady, woj. mazowieckie

Tel.:

506 099 485

E-mail:

ssir.org@gmail.com

Www:

http://ssir.org.pl 

tagi

 • mazowieckie
 • PRACA OFEROWANA