Przejdź do treści głównej

CIS zatrudni pracownika socjalnego [Poznań]

autor(ka): Beata Benyskiewicz
2017-09-14, 15:44

Praca dla PRACOWNIKA SOCJALNEGO -CIS "Darzybór" Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Wymagania :

- wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:
dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
- znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pomocy społecznej
- wysoka kultura osobista,
- zdolności i otwartości na komunikowanie się,
- poczucia odpowiedzialności,
- umiejętność nieoceniania, niemoralizowania, akceptacji decyzji życiowych osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otwartość, kreatywność, cierpliwość, dyskrecja, empatia, opanowanie,
- odporność na stres,
- postawa budząca zaufanie,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętności prowadzenia pracy z uczestnikiem, w szczególności z uczestnikiem trudnym,
- umiejętności nawiązywania współpracy z innymi instytucjami i jednostkami działającymi w polu pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy, - umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem, - znajomości obsługi komputera.

Mile widziane: - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Główne obowiązki:
- udział w procesie rekrutacji uczestników CIS,
- prowadzenie pracy socjalnej indywidualnej i grupowej zmierzającej do reintegracji społecznej i zawodowej,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup warsztatowych,
- rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób uczestniczących w programie CIS,
- monitorowanie realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego i Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego,
- dążenie do poprawy sytuacji osób objętych programem CIS,
- organizacja dnia codziennego w CIS,
- pomoc w załatwieniu spraw urzędowych uczestnikom CIS,
- wsparcie uczestników CIS w kontakcie z lekarzami specjalistami itp.,
- prowadzenie dokumentacji osobowej uczestników,
- współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie uczestników,
- prowadzenie dokumentacji pracy własnej,
- prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami, - sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska, - udział w spotkaniach zespołu,

Warunki pracy:

- w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę - wymiar czasu pracy: 1/2 etatu; - miejsce świadczenia pracy: Poznań, ul. Borówki

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV), - list motywacyjny,

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: w terminie do 28.09.2017 r. lub na adres: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Pracownik socjalny w CIS”.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Poznań
Ważność ogłoszenia: od 2017-09-14 do 2017-10-06
Organizator:

Pogotowie Społeczne

Adres:

Bydgoska 6 lok. 7, 61-123 Poznań, woj. WP

Tel.:

61 887 66 23

Faks:

61 887 66 23

E-mail:

biuro@pogotowiespoleczne.org.pl

Www:

http://www.pogotowiespoleczne.org.pl 

tagi

  • PRACA OFEROWANA
  • wielkopolskie