Przejdź do treści głównej

Przekształcenie stowarzyszenia [Mokrsko]

autor(ka): Rajmund Kieler
2017-10-02, 10:41

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko z dnia 30.09.2017 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, iż stowarzyszenie zwykłe pod nawą: Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko z siedzibą w Mokrsku zgodnie z uchwałą zebrania członków Nr 3/IX/2017 z dnia 30.09.2017 zostało przekształcone w stowarzyszenie rejestrowe zgodnie z art. 42a i następnym ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 210).

Rejestrowe stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko.

Siedzibą stowarzyszenia rejestrowego jest: Mokrsko położone w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Mokrsko

Adres siedziby stowarzyszenia rejestrowego: 98-345 Mokrsko nr.267a.

Zarząd stowarzyszenia rejestrowego: Prezes - Rajmund Kieler, Zastępca prezesa - Jolanta Ewa Gardyan, Skarbnik - Ewa Jędrzejak

Zaznacza się, że stowarzyszenie zwykłe nie posiada zobowiązań finansowych, z tego też względu niniejsze ogłoszenie traktuje się jak zawiadomienie potencjalnych wierzycieli.

Kontakt: Rajmund Kieler adres e-mail:

…rajmund-……………………………………

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Mokrsko
Ważność ogłoszenia: od 2017-10-02 do 2017-12-01
Organizator:

Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko

Adres:

Mokrsko 267a, 98-345 Mokrsko, woj. Mokrsko

Tel.:

721 301 852

E-mail:

pasjonacimokrsko@wp.pl

tagi

  • KOMUNIKATY
  • łódzkie