Przejdź do treści głównej

Poszukujemy partnera krajowego do udziału w projekcie unijnym [Warszawa]

autor(ka): Katarzyna Fedorowicz
2017-10-09, 09:41

Warszawska Fundacja "Oswoić Stres" poszukuje partnera krajowego do wspólnej realizacji projektu z obszaru Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Poszukujemy partnera, który byłby zainteresowany zaangażowaniem się w wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych z miast średnich tracących swoje funckje społeczno - gospodarcze.

Poniżej link do strony projektu:

https://www.power.gov.pl/

Zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr. tel. 887 230 786 lub email:

Ogłoszenie zamieszczono zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020. (Dz. U. 2014 poz. 1146).

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 2017-10-07 do 2017-11-30
Organizator:

Fundacja "Oswoić Stres"

Adres:

Śniadeckich 17a lok. 22, 00-654 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

887 230 786

E-mail:

tamingstressfnd@gmail.com

tagi

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • Lublin
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • PARTNER DO PROJEKTU
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • Warszawa
 • wielkopolskie
 • Wrocław
 • zachodniopomorskie