Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia SCENA MOLIERE [Kraków]

autor(ka): Katarzyna Witek
2017-10-11, 16:32

Ogłoszenie o likwidacji STOWARZYSZENIA SCENA MOLIERE – KRAKOWSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY TEATRALNEJ Z ZAGRANICĄ ORAZ KRZEWIENIA ZASAD INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POPRZEZ SZTUKĘ W KRAKOWIE

Likwidatorzy Stowarzyszenia podają do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2017 z dnia 20.08.2017, Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie likwidacji Stowarzyszenia SCENA MOLIERE oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/033366/17/891 z dnia 28.09.2017 wszczęta została procedura likwidacji Stowarzyszenia SCENA MOLIERE z siedzibą w Krakowie (KRS 0000091910). Postępowanie likwidacyjne trwa nadal, aż do momentu wykreślenia Stowarzyszenia z rejestru KRS.

Na likwidatora wyznaczono Panią Katarzynę Witek i Pana Mariusza Tarnopolskiego

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia ewentualnych roszczeń w terminie do 30 listopada 2017 r. na adres e-mail:

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Kraków
Ważność ogłoszenia: od 2017-10-11 do 2017-12-10

tagi

  • KOMUNIKATY
  • małopolskie