Przejdź do treści głównej

Płatne staże dla os. bezrobotnych z pomorskiego [Bytów, Chojnice, Człuchów, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Puck, Słupsk, Tczew, Wejherowo]

autor(ka): Maciej Krasucki
2017-10-12, 08:57

Zapraszamy do udziału w projekcie „Twoja szansa na sukces!”

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 80 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni w Powiatowych Urzędach Pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy należących, co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby długotrwale bezrobotne (min.16 os.), kobiety (48 os.), osoby powyżej 50 roku życia (min.8 os.), osoby z niepełnosprawnościami(min.8 os.), osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie średnie wyksztalcenie, min. 24 os.), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. pomorskiego na obszarze powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego, nowodworskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzącego do podjęcia zatrudnienia

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

Doradztwo zawodowe (w tym identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia),

Poradnictwo zawodowe,

Wsparcie psychologiczno-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy),

Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,

3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY,

Pośrednictwo pracy.

UCZESTNIKOM/CZKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

wykwalifikowaną kadrę trenerską

• materiały szkoleniowe

• zwrot kosztów dojazdu

• stypendium szkoleniowe

• catering podczas szkolenia

Dokumenty można skladać od .01.09.2017 r.

Rekrutacja trwa.

Wkład Funduszy Europejskich: 942 947,058 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

KONTAKT:
„Twoja szansa na sukces!”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu: e-mail: twojaszansa@vision-consulting.pl tel.: 699 670 276

Szczegóły dot. projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania dostępne są na stronie

http://vision-consulting.pl/twoja-szansa-na-sukces/

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Bytów, Chojnice, Człuchów, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Puck, Słupsk, Tczew, Wejherowo
Ważność ogłoszenia: od 2017-10-12 do 2017-12-12
Organizator:

Vision Consulting Sp. z o.o,.

Adres:

Wolnica Pl. 13/10, 31-060 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

699670276

E-mail:

maciej.krasucki@vision-consulting.pl

Www:

http://vision-consulting.pl/twoja-szansa-na-sukces/ 

tagi

  • pomorskie
  • STAŻE