Przejdź do treści głównej

Otwarcie likwidacji Fundacji Pomorska Fundacja „Słonecznik” w Żukowie, numer KRS 0000197813 [Żukowo]

autor(ka): Marek Świeczkowski
2017-04-21, 12:03

Likwidator Fundacji Pomorska Fundacja "Słonecznik" w Żukowie, ogłasza,że w dniu 31.12.2016 Rada Fundatorów podjęła Uchwałę nr 4/2016 o postawieniu Fundacji w stan likwidacji i otwarciu likwidacji Fundacji, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 04.04.2017, sygn: GD.VIII NS-REJ.KRS/002902/17/875.

Likwidację Fundacji prowadzi Likwidator Marek Świeczkowski,

Jednocześnie wzywa się wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: 83-330 Żukowo ul. Sambora 4.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Żukowo
Ważność ogłoszenia: od 2017-04-21 do 2017-05-21
Organizator:

Pomorska Fundacja "Słonecznik"

Adres:

Sambora 4, 83-330 Żukowo, woj. PM

Tel.:

58 685 87 16

Faks:

58 685 87 16

E-mail:

pomorskafundacja@op.pl

Www:

http://fundacja-slonecznik.pomorskie.pl 

tagi

  • KOMUNIKATY
  • pomorskie