Przejdź do treści głównej

Płatne staże [Lublin]

autor(ka): Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
2017-05-23, 14:04

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt "Szansa na aktywizację". W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla bezrobotnych kobiet, będących rolniczkami i domowniczkami rolników z obszaru województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do kobiet z terenu woj. lubelskiego spełniających łącznie poniższe warunki:

- będących w wieku 30 lat i więcej;

- będących rolniczkami lub domowniczkami rolników z gospodarstwem do 2 ha przeliczeniowych zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne (posiadające I lub II profil pomocy ustalony przez właściwy urząd pracy).

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

§ Doradztwo zawodowe (grupowe - 24 godziny/grupę i indywidualne - 4 godziny/osobę)

§ Pośrednictwo pracy (6 godzin/osobę)

§ Szkolenie zawodowe (170 godz.): Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii

§ 3- miesięczne płatne staże zawodowe.

UCZESTNICZKOM ZAPEWNIAMY:stypendium szkoleniowe w wysokości

8zł/godzinę szkolenia*;stypendium stażowe w wysokości

1750zł/miesiąc*;

zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
materiały szkoleniowe (skrypty);
materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis); • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych; • certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje;

ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu. *koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

Zgłoszenia można składać w biurze projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4) od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o projekcie osobom zainteresowanym.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Lublin
Ważność ogłoszenia: od 2017-05-23 do 2017-06-30
Organizator:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"

Adres:

Narutowicza 57 4, 20-016 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 10 30

Faks:

81 532 10 30

E-mail:

ffi@ffi.org.pl

Www:

http://www.ffi.org.pl 

tagi

  • lubelskie
  • Lublin
  • STAŻE