Przejdź do treści głównej

Zrealizuj rezydencję lub wizytę studyjną według własnego pomysłu! Piąta edycja Konkursu dla NGO [Wrocław]

autor(ka): Krzysztof Bielaszka
2017-07-21, 12:59

Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne z Wrocławia i Dolnego Śląska do udziału w piątej edycji konkursu na współorganizację rezydencji lub wizyty studyjnej. Wnioski można zgłaszać do 21 października 2017 roku. Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro to projekt, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. Zadaniem AIR Wro jest wsparcie i promocja działań twórców reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki, którzy zainteresowani są współpracą z przedstawicielami lokalnych społeczności i środowisk, a także chętni, aby budować międzynarodowe więzi kulturalne. WAŻNE TEMRINY I INFORMACJE: NABÓR: 21.07.2017-27.10.2017 WYNIKI: 17.11.2017 REALIZACJA: 2.01.2018-30.11.2018 KONSULTACJE: 2.08, 18.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10 oraz 25.10 w Barbarze (Świdnicka 8b we Wrocławiu od 16:00 do 18:00) INFO ONLINE: tinyurl.com/KonkursDlaNGO Do konkursu można zgłaszać projekty ze wszystkich dziedzin kultury i sztuki, związane z działaniami artystycznymi, kuratorskimi, edukacyjnymi i społecznie zaangażowanymi, które przy użyciu formuły rezydencji lub wizyty studyjnej umożliwią realizację aktywności na polu kultury miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak zrównoważony rozwój, ekologia oraz odpowiedzialne zarządzanie zasobami w miastach. Nowością jest fakt, iż od 2017 roku AIR Wro wspiera mobilność kreatorów kultury i sztuki poprzez włączenie wizyt studyjnych w realizowane w ramach konkursu projekty. Oznacza to, że Wnioskodawcy mogą w konkursie zgłaszać pomysły na działania oparte na wizytach lub cyklach wizyt studyjnych właśnie. Na rezydencję lub wizytę studyjną można zaprosić artystów, kuratorów, twórców, aktywistów, dziennikarzy, badaczy i kreatorów kultury. W odniesieniu do konkursu rezydencja i wizyta studyjna rozumiane są jako pobyty przedstawicieli środowisk artystycznych, kulturalnych lub akademickich, a także reprezentantów miejskich i społecznych inicjatyw spoza Dolnego Śląska, które służyć mają pracy nad autorskimi projektami, wymianie doświadczeń, praktyk i wiedzy oraz nawiązywaniu kontaktów. Kto może wziąć udział w naborze? Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne działające na terenie województwa dolnośląskiego, które planują organizację rezydencji lub wizyt studyjnych w 2018 roku. Realizacja zgłaszanych działań powinna być zaplanowana we Wrocławiu lub na terenie Dolnego Śląska i przypadać na czas między 2 stycznia 2018 roku a 30 listopada 2018 roku. Organizatorzy udzielą wsparcia merytorycznego, promocyjnego oraz zaangażują się we współorganizację projektu (przeznaczając na poszczególne działania do 10.000 złotych brutto). Jak aplikować? Należy wypełnić formularz wniosku, który dostępny jest na stronie www.airwro.wrocław2016.pl w zakładce KONKURSY. Wnioski można składać do 27 października 2017 roku drogą mailową na adres: . W temacie wiadomości należy wpisać nazwę Wnioskodawcy oraz KONKURS DLA NGO.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Wrocław
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-21 do 2017-09-21
Organizator:

Biuro Festiwalowe Impart 2016

Adres:

Świdnicka 8b, 50-067 Wrocław, woj. Wrocław

E-mail:

rezydencje@wroclaw2016.pl

Www:

http://airwro.wroclaw2016.pl 

tagi

  • dolnośląskie
  • PARTNER DO PROJEKTU
  • Wrocław