Partnerzy III Kongrsu Osób z Niepełnosprawnościami
autor(ka): Joanna Piech

25 października w Warszawie odbędzie się III KOngres Osób z NIepełnosprawnościami. Wydarzenie przygotowują organizacje pozarządowe od lat działające na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnościami. W tym roku, w V rocznicę podpisania Konwencji ONZ o Prawach osób z niepelnosrpawnościami, domagamy się prawa do NIEZALEŻNEGO ŻYCIA.

Aby nasz głos był jeszcze bardziej słyszalny zarówno dla decydentów i społeczeństwa, potrzebujemy silnego partnerstwa organizacji, które wspólnie podejmą się przygotowania zarówno Kongresu, jak i dokumentów programowych. Razem pracować chcemy nad priorytetami do Startegii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami raz założeniami do ustaw wdrażających. Dokumenty te są nawiązaniem do rządowych projektów: Startegii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz programu "Za życiem".

Proces przygotowania wytycznych dla nowego systemu wsparcia będzie następujący:

Etap 1: Grupa ekspertów spośród naszych organizacji przygotuje propozycje zmian.

Etap 2: Podczas Konwentów Regionalnych (wrzesień-październik) zmiany te będziemy konsultować i poddamy debacie.

Etap 3: Podczas Kongresu w Warszawie przedstawimy wytyczne dla nowego systemu wsparcia i przeprowadzimy szeroką ich dyskusję.

Etap 4: Efekty zostaną przedłożone Rządowi i Parlamentowi RP.

Zapraszamy wszystkie organizacje, zaiteresowane tematem, do kontaktu z nami -

Jest wiele możliwości włączenia się w prace przygotowawcze! Chętnie o nich porozmawiamy.

organizator: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
adres: Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, woj. MA
tel.: 12 629 85 14, faks: 12 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl
www: http://www.firr.org.pl 

data publikacji: 2017-07-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!