Poszukujemy partnera krajowego do udziału w projekcie unijnym
autor(ka): Katarzyna Fedorowicz

Warszawska Fundacja "Oswoić Stres" poszukuje partnera krajowego do wspólnej realizacji projektu z obszaru Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Poszukujemy partnera, który byłby zainteresowany zaangażowaniem się w wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych z miast średnich tracących swoje funckje społeczno - gospodarcze.

Poniżej link do strony projektu:

https://www.power.gov.pl/

Zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr. tel. 887 230 786 lub email:

Ogłoszenie zamieszczono zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020. (Dz. U. 2014 poz. 1146).

organizator: Fundacja "Oswoić Stres"
adres: Śniadeckich 17a lok. 22, 00-654 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 887 230 786, e-mail: tamingstressfnd@gmail.com

data publikacji: 2017-10-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!